Szukamy Mlodej Poloni do Projektu w Lublinie

WYMIARY POLSKOŚCI 2015 –

warsztaty dla animatorów środowisk polonijnych

(Lublin, 6-26 lipca 2015 r.)

 Zwracamy się do Państwa z prośbą o wskazanie 2 osób – potencjalnych kandydatów do uczestnictwa w naszym projekcie oraz podanie listy rezerwowej (2 osoby).

W załączeniu przesyłamy:

1) informację nt. projektu Wymiary polskości – warsztaty dla animatorów środowisk polonijnych,

2) formularz zgłoszeniowy.

Wypełnione formularze zgłoszeń należy przesłać do dnia 15 maja 2015 r. na adres:

e-mail:  polonia@poczta.umcs.lublin.pl, ewentualnie drogą tradycyjną:

Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS

  1. Weteranów 18, 20-038 Lublin

faks +48 81 537-56-15

Informacje o działalności CJKP oraz formularz zgłoszeniowy można także znaleźć na naszej stronie internetowej www.cjkp.umcs.lublin.pl

Po upływie terminu nadsyłania zgłoszeń i przeprowadzeniu procedury kwalifikacyjnej prześlemy do poszczególnych ambasad/konsulatów listę uczestników przyjętych na warsztaty oraz powiadomimy zainteresowane osoby. Niezgłoszenie kandydatów w ww. terminie oznacza rezygnację z udziału w projekcie. Każda z zakwalifikowanych osób proszona jest o pisemne lub telefoniczne (tel. +48 81 533-27-86; +48 81 537-54-25) potwierdzenie swego uczestnictwa do dnia 5.06.2015 r.

Kandydaci niezakwalifikowani zostaną umieszczeni na liście rezerwowej i mogą zostać przyjęci w dodatkowym terminie, w przypadku rezygnacji któregoś z uczestników, bądź niewykorzystania miejsca przez inne placówki.

Uczestnikom projektu Wymiary polskości – warsztaty dla animatorów środowisk polonijnych, zapewniamy bezpłatną naukę, wyżywienie, zakwaterowanie i program kulturalno-turystyczny. Natomiast organizatorzy nie zapewniają bezpłatnej opieki medycznej.

Wszyscy zainteresowani powinni ubezpieczyć się we własnym zakresie na cały okres pobytu w Polsce. Ponadto wszyscy uczestnicy projektu dojeżdżają do Lublina na własny koszt. Organizatorzy nie mają środków na zwrot kosztów podróży. Bardzo prosimy o poinformowanie chętnych o tych faktach.

Z poważaniem

Koordynator Projektu

Prof. dr hab. Jan Mazur

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: