Dyzur Paszportowy w Adelaide, Marzec 2018

634921175347100000

Konsulat Generalny RP w Sydney informuje, że najbliższy dyżur paszportowy w Adelaide odbędzie się w Domu Polskim CENTRE w Adelaide w dniach 21 – 23 marca 2018 r. (środa, czwartek i piątek).

Dom Polski „CENTRE”

230-232 Angas St., Adelaide, SA 5000

21 marca 2018, środa – od godz. 12:30 do 17:00

22 marca 2018, czwartek – od godz. 09:00 do 17:00

23 marca 2018, piątek – od godz. 09:00 do 16:30

W trakcie dyżuru będą przyjmowane wyłącznie osoby zapisane na konkretna godzinę. Zapisy prowadzi Konsulat Generalny RP w Sydney, w poniedziałki w godz. 11:00 – 19:00 oraz od wtorku do piątku w godz. 9.00 – 17.00, pod numerem telefonu: 02 9363 9816. Pisemne zgłoszenie chęci zapisania się na dyżur można również wysłać e-mailem na adres: marta.kiec-gubala@msz.gov.pl

Szczegółowe informacje dotyczące wymaganych dokumentów, zdjęć i opłat podane są na stronie http://www.sydney.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne_/sprawy_paszportowe/

UPRZEJMIE PROSIMY O DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ Z TYMI INFORMACJAMI.

PRZYPOMINAMY!

Osoby nieposiadające numeru PESEL muszą przedłożyć polskie odpisy dokumentów stanu cywilnego (akt urodzenia, akt małżeństwa), w przeciwnym wypadku nie będzie możliwe pobranie danych biometrycznych, a tym samym przyjęcie i rejestracja wniosku paszportowego.

Przypominamy też o konieczności rejestrowania w Polsce wszelkich zmian dotyczących danych osobowych i stanu cywilnego, które miały miejsce za granicą. Należy je zarejestrować przed złożeniem wniosku paszportowego.

Opłaty należy wnosić przelewem bezpośrednio na konto Konsulatu Generalnego RP w Sydney lub w postaci Money Order wystawionego na Polish Consulate in Sydney, zgodnie z Tabelą Opłat Konsularnych (osoby wnioskujące o przesłanie nowego paszportu pocztą powinny doliczyć do kosztów paszportu 15 AUD na koszty przesyłki)

(http://www.sydney.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne_/oplaty_konsularne/):

Commonwealth Bank

BSB: 062 124

Account: 1038 5948

SWIFT: CTBAAU2S

Account’s holder: Polish Consulate in Sydney

Dowód wpłaty na konto konsulatu lub Money Order na właściwą kwotę, wystawiony na Polish Consulate in Sydney, musi być załączony do wniosku paszportowego w momencie jego składania.

Osoby umówione na spotkanie proszone są o przybycie 10 minut przed wyznaczoną godziną, w celu wypełnienia wniosku paszportowego.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: