BRIEF specjalny KORONAWIRUS – RUCH GRANICZNY, HANDEL 14.03.2020 r.

covid19 Poland

Wydział Koordynacji Komunikacji Rządowej, CIR
GRANICE
 Od niedzieli 15 marca zamykamy na 10 dni granice naszego kraju dla cudzoziemców.
Wszyscy polscy obywatele, znajdujący się poza granicami, mogą wrócić do kraju.
 Z myślą o bezpieczeństwie Polaków podjęliśmy decyzję o przywróceniu
tymczasowej kontroli na granicach:
 polscy obywatele po przekroczeniu granicy zostaną zbadani i skierowani na 14-
dniową, domową kwarantannę,
 nie pozostawimy żadnego obywatela w potrzebie. Osoby te będą miały
zapewnioną opiekę przez służby sanitarne.
 Utrzymamy czartery, którymi Polacy będą mogli wrócić do Ojczyzny.
Zobowiązaliśmy Polskie Linie Lotnicze do pełnej gotowości I współpracy ze
służbami.
 Obowiązkowa kwarantanna nie obowiązuje:
 osób z obszarów przygranicznych, które mieszkają w Polsce, ale pracują na co
dzień w kraju sąsiednim i które przekraczają granicę regularnie,
 cudzoziemców, którzy mieszkają w kraju sąsiednim, ale pracują w Polsce
i przekraczają granicę regularnie,
 zawodowych kierowców transportu towarowego i osobowego wykonujących swoje
obowiązki.
 W obecnej sytuacji nie możemy sobie pozwolić na pozostawienie otwartych granic dla
cudzoziemców.
 To jedyna odpowiedzialna decyzja.
 Jesteśmy świadomi, że wirus przyszedł do nas z zagranicy.
 Zakaz nie obowiązuje:
 małżonków obywateli polskich,
 dzieci obywateli polskich,
 osób posiadających Kartę Polaka,
 osób posiadających prawo stałego lub czasowego pobytu na terenie RP lub
pozwolenie na pracę,
 dyplomatów,
 cudzoziemców, którzy prowadzą środek transportu służący do przewozu towarów.
 Granice pozostają otwarte dla przepływu towarów.
 Polacy mogą być spokojni o zaopatrzenie w sklepach.
 Wstrzymujemy międzynarodowe pasażerskie połączenia lotnicze i międzynarodowe
połączenia kolejowe:
 zamykamy drzwi przed niebezpieczeństwem i chronimy w ten sposób polskich
obywateli.
 Wewnątrzkrajowy ruch samolotowy, kolejowy i samochodowy pozostaje bez zmian.
 Polskę będzie można opuścić transportem kołowym na przejściach granicznych.
Ograniczenia dot. wjeżdżania do kraju.
Oprac. Aleksandra Prorok, Piotr Stolarczyk, Wydział Koordynacji Komunikacji Rządowej, CIR
 Z zamknięcia granic wykluczyliśmy m.in. osoby, które pracują zagranicą
i codziennie dojeżdżają do pracy. Dot. to zarówno Polaków pracujących zagranicą, jak
i obcokrajowców pracujących w Polsce i dojeżdżających codziennie.
 Podejmujemy podobne działania jak państwa naszego regionu: Słowacja, Czechy, ale
także USA czy Izrael.
 Wojsko nie zamyka ulic i miast.
 Ograniczamy napływ obcokrajowców do Polski, ale nie zamykamy miast.
 Nie ma potrzeby, aby w tym momencie otaczać kordonem sanitarnym żadnej
miejscowości – sytuacja tego nie wymaga.
SKLEPY
 Od 14 marca do odwołania ograniczamy działalność galerii handlowych, w których
pozostaną otwarte wszystkie sklepy spożywcze, apteki drogerie czy pralnie.
 Po 14 dniach MZ przeanalizuje możliwość uchylenia rozporządzenia w przypadku
poprawy sytuacji.
 Zdecydowaliśmy o tymczasowym zawieszeniu działania innych sklepów w galeriach.
Nie chcemy generować dodatkowego ruchu w tych miejscach.
 W galeriach zamknięte będą sklepy z:
 wyrobami tekstylnymi, odzieżowymi,
 obuwiem i wyrobami skórzanymi,
 meblami i sprzętem oświetleniowym,
 sprzętem radiowo-telewizyjnym i ze sprzętem gospodarstwa domowego,
 artykułami piśmiennymi i księgarskimi;
oraz znajdujące się na ich terenach markety budowlane, wszystkie punkty prowadzące
działalność rozrywkową i gastronomiczną.
 Poza galeriami handlowymi ograniczenie nie obowiązuje:
 wszystkie sklepy (w tym np. markety budowlane), banki czy punkty usługowe – bez
względu na to co sprzedają i gdzie są – pozostają otwarte.
 Każdy z nas będzie miał możliwość zrobienia zakupów.
 Dzięki wytężonej pracy właścicieli sklepów i dostawców Polacy czują się bezpieczni.
GASTRONOMIA
 Zdecydowaliśmy się na ograniczenie działalności gastronomicznej i punktów
o charakterze rozrywkowym:
 restauracje, bary, kawiarnie będą mogły prowadzić swoje usługi tylko w formie “na
wynos”, bądź “na dowóz”.
 Punkty gastronomiczne będą zamknięte do czasu zabezpieczenia sytuacji sanitarnej, kiedy
to uchylone zostanie rozporządzenie min. zdrowia.
ZGROMADZENIA PUBLICZNE
 Nasze decyzje wynikają z analizy dynamicznej sytuacji w Europie i na świecie.
 Kierowaliśmy się wytycznymi GIS. Są podobne do rozwiązań, które są wprowadzane
w innych krajach UE.
Oprac. Aleksandra Prorok, Piotr Stolarczyk, Wydział Koordynacji Komunikacji Rządowej, CIR
 Musimy działać równie dynamiczne. Nie możemy przespać ani zlekceważyć żadnego
momentu, który mógłby spowodować lawinowy wzrost zakażeń.
 Przyjęliśmy dodatkowe środki bezpieczeństwa polegające na ograniczeniu zgromadzeń
zbiorowych do 50 osób od 14 marca do odwołania.
 Po 14 dniach MZ przeanalizuje możliwość uchylenia rozporządzenia w przypadku
poprawy sytuacji.
 Przechodzimy na kolejny, jeszcze wyższy szczebel ochrony społeczeństwa.
 Ograniczenie ma charakter powszechny.
 Dot. wszystkich miejsc, w których ludzie mogliby się gromadzić i niepotrzebnie
narażać siebie oraz innych, np. na uroczystościach publicznych, religijnych,
manifestacjach czy marszach.
Dlaczego to robimy?
 Naszym głównym celem jest prewencja.
 Wg ekspertów niektóre państwa zachodnie spóźniły się z wprowadzeniem procedur
od 1 do nawet 3 tyg.
 Musimy pamiętać, że nie ma na świecie osoby, instytucji ani państwa, które byłoby w stanie
zupełnie zatrzymać rozwój koronawirusa.
 Kluczowe jest zapewnienie łagodnego przebiegu epidemii. Chcemy uniknąć
przeciążenia służby zdrowia.
Oficjalne artykuły dotyczące tych tematów wraz z pytaniami i odpowiedziami na stronie
gov.pl/koronawirus:
 Kontrole graniczne: https://www.gov.pl/web/koronawirus/zamykamy-granice-przedkoronawirusem
 Ograniczenia działalności gastronomicznej, rozrywkowej oraz funkcjonowania galerii
handlowych: https://www.gov.pl/web/koronawirus/ograniczenia-dzialalnosci-gastronomicznejrozrywkowej-
oraz-funkcjonowania-galerii-handlowych

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: