Informacja dla osob podrozujacych w Australii – Sytucja na dzien 23 marca 2020

coronavirus-covid-19-health-alert

Update on coronavirus (COVID-19) measures from the Prime Minister

23 March 202

Informacja na dzień 23 marca 2020

Tasmania

Od 21 marca 2020, wszystkie osoby podróżujące na Tasmanię z kontynentalnej Australii  zobowiązane są poddać się 14-dniowej samoizolacji. Nie są do tego zobowiązane osoby przybywające na Tasmanię z okolicznych wysp. Zwolnione z tego obowiązku mogą być jedynie określone grupy podróżnych – pracownicy służb medycznych czy rządu.

 

Click to access Coronavirus_Border_Restrictions_Fact_Sheet.pdf

Terytorium Północne

Od wtorku, 24 marca, godziny 16, wszyscy podróżni przybywający na Terytorium Północne, których podróż nie jest niezbędna (np. pracownicy służb medycznych) zobowiązani są do poddania się 14-dniowej samoizolacji. Ponadto, przyjeżdzający przy okazji przekraczania granicy będą musieli wskazać powód przyjazdu na Terytorium Północne oraz poddać się sprawdzeniu stanu zdrowia.

https://coronavirus.nt.gov.au/community-advice/border-controls

Australia Zachodnia

Od wtorku, 24 marca, godziny 13:30 Australia Zachodnia wprowadza kontrole graniczne. Wszyscy przyjeżdzający na teren stanu będą zobowiązani do poddania się 14-dniowej samoizolacji.

https://www.wa.gov.au/organisation/department-of-the-premier-and-cabinet/coronavirus-covid-19-western-australian-government-response

Australia Południowa

Wszyscy podróżujący na teren Australii Południowej zobowiązani są do poddania się 14-dniowej samoizolacji. Od wtorku, 24 marca, godziny 16 zostaną również wprowadzone kontrole na granicy stanu.

https://www.sahealth.sa.gov.au/wps/wcm/connect/public+content/sa+health+internet/health+topics/health+topics+a+-+z/covid+2019/community/information+for+the+community+-+covid-19#Traveladvice

Queensland

Jest zapowiedź (23 marca) decyzji o zamknięciu granic.

Terytorium Stołeczne, , Nowa Południowa Walia oraz Wiktoria póki co nie wprowadziły ograniczeń dotyczących podróżowania wewnątrz Australii.

Restrykcje w stanie Nowa Południowa Walia – informacja pozyskana NSW Government

Podjęte zostały decyzje, w tym dotyczące dystansu społecznego, izolacji i pracy w domu dla nieistotnych usług. Należy dostawać się przestrzegania lokalnych przepisów ustawowych i wykonawczych.

Rada rządu NSW dla wszystkich jest taka, że ​​„jeśli masz zdolność do pracy w domu, powinieneś to zrobić”.

 

Zgodnie z zaleceniami zdrowotnymi od poniedziałku 23 marca od godz. 12.00 następujące zajęcia oraz firmy/biznesy  zostaną tymczasowo zamknięte:

– Puby, zarejestrowane i licencjonowane kluby i hotele (z wyłączeniem zakwaterowania)

– Siłownie i hale sportowe

– Kina, miejsca rozrywki, kasyna i kluby nocne

– Restauracje i kawiarnie będą ograniczone do usług dostawy na wynos i / lub dostawy do domu

– Spotkania religijne, miejsca kultu lub pogrzeby (w zamkniętych przestrzeniach i jedynie bardzo małe grupy, w których obowiązuje zasada 1 osoby na 4 metr2).

Środki te dotyczą również otwartych przestrzeni plenerowych  związanych z powyższymi zasadami.

Nadal obowiązują istniejące ograniczenia wynikające z nakazów zdrowia publicznego NSW – w odniesieniu do zgromadzeń ponad 500 osób w otwartych przestrzeniach lub więcej niż 100 osób w pomieszczeniach zamkniętych.

Na wszystkich innych, spotkaniach mniejszych niż 100 osób musi być nie więcej niż 1 osoba na 4metr2 .Więcej informacji na temat tych ograniczeń można znaleźć na stronie:

https://preview.nsw.gov.au/covid-19

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: