Co robic kiedy wiza australijska wygasa a powrot do domu jest utrudniony?

How+To+Apply+For+An+Australian+Visitor+Visa+With+Your+Philippines+Passport

Informacja przygotowana przez Konsulat Genaralny RP, Sydney.

Każdy posiadacz australijskiej wizy może sprawdzić datę jej wygaśnięcia i warunki związane z aktualną wizą, korzystając z usługi online VEVO (Visa Entitlement Verification Online) https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/already-have-a-visa/check-visa-details-and-conditions/overview).

Jeżeli na przykład posiadana wiza obejmuje warunki „8503”, „8534” lub „8535”, wówczas posiadacz wizy nie może ubiegać się o większość wiz podczas pobytu w Australii.

W niektórych sytuacjach jednak posiadacze wiz, którzy podlegają jednemu z tych warunków, mogą ubiegać się o zniesienie/uchylenie  tego warunku/ zastrzeżenia.

Aby złożyć wniosek o zniesienie/uchylenie tego warunku/zastrzeżenia, posiadacze wizy powinni postępować zgodnie z instrukcjami w formularzu 1447 (https://immi.homeaffairs.gov.au/form-listing/forms/1447.pdf).
Złożenie wniosku nie uprawnia automatycznie posiadacza wizy do pozostania w Australii w trakcie rozpatrywania wniosku, więc osoby posiadające wizę z tym warunkiem/zastrzeżeniem powinny złożyć wniosek na długo przed wygaśnięciem ważności  ich obecnych wiz.

Posiadacze wiz, którzy chcą ubiegać się o kolejną wizę podczas pobytu w Australii mogą kwalifikować się do szeregu wiz, opcje wiz są dostępne  na:  (https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-finder)

Wszystkie wnioski o kolejne wizy należy składać przed wygaśnięciem ważności obecnie posiadanej wizy. Wniosek należy złożyć online za pośrednictwem ImmiAccount (https://online.immi.gov.au/lusc/login). Zakładając, że wniosek o kolejną wizę zostanie złożony przed wygaśnięciem ważności obecnej wizy, wnioskodawca otrzyma automatycznie wizę pomostową A (Bridging Visa A (“BVA”),  która zezwala wnioskodawcy na legalny pobyt w Australii do czasu podjęcia decyzji w sprawie konkretnego wniosku wizowego.

Obecnie, w wyniku pandemii, jest duża liczba osób, które ubiegają się o wizę w Australii (szczególnie wizę o podklasie 600 wiz dla turystów) i z tego powodu czas rozpatrywania jest dłuższy niż zwykle. Nie wpływa to na status osoby ubiegającej się o wizę w Australii, o ile złożyła kolejny wniosek wizowy przed wygaśnięciem ważności obecnej wizy.

Jednocześnie zamieszczamy wskazówki dla osób, których ważność wizy już wygasła (https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/visa-about-to-expire) . Osoby, których wiza utraciła ważność, mogą kwalifikować się do uzyskania wizy pomostowej E,( Bridging Visa E („BVE”), która upoważnia do dalszego krótkiego pobytu w celu umożliwienia posiadaczowi tego typu wizy zorganizowania wyjazdu do kraju obywatelstwa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: