Dyzur Paszportowy Adelaide 29-30 Pazdziernika 2020

Terminy i miejsca dyżuru:

29 października 2020r.(czwartek) – w godz. 9:00 – 17:00– Dom Polski, 232, Angas Street, Adelaide 5000

30 października 2020r. –(piątek) – w godz. 9:00 – 17:00– Dom Polski, 232, Angas Street, Adelaide 500

W trakcie dyżuru będą przyjmowane wyłącznie osoby zapisane na konkretną godzinę.
Zapisy prowadzi Konsulat Generalny RP w Sydney w godz. 9.00 – 16.00 pod numerem telefonu: 02 9363 9816. Pisemne zgłoszenie chęci zapisania się na dyżur można również wysłać e-mailem na adres: marta.kiec-gubala@msz.gov.pl

Szczegółowe informacje dotyczące wymaganych dokumentów, zdjęć i opłat podane są na stroniehttps://www.gov.pl/web/australia/paszporty

PROSIMY O PRZYNIESIENIE ZE SOBĄ ORYGINAŁÓW I KSEROKOPII WYMAGANYCH DOKUMENTÓW.

PRZYPOMINAMY!

 • Osoby, których ważność paszportu upłynęła przed 2013 r. zobowiązane są do złożenia dokumentu poświadczającego ich polskie obywatelstwo (do uzyskania we właściwym urzędzie wojewódzkim w Polsce). Uwaga. Należy mieć ze sobą zarówno oryginał, jak i kopię dokumentu (kopia pozostanie w aktach Konsulatu).
 • Osoby nieposiadające numeru PESEL muszą przedłożyć polskie odpisy dokumentów stanu cywilnego (akt urodzenia, akt małżeństwa), w przeciwnym wypadku nie będzie możliwe pobranie danych biometrycznych,atym samym przyjęcie i rejestracja wniosku paszportowego. Uwaga. Należy mieć ze sobą zarówno oryginały, jak i kopie tych dokumentów (kopie pozostaną w aktach Konsulatu).
 • Osoby, które zmieniły stan cywilny lub/i dane osobowe są zobowiązane do przedłożenia stosownej decyzji Urzędu Stanu Cywilnego w Polsce potwierdzającej rejestrację tych czynności w Polsce. Należy mieć ze sobą zarówno oryginał, jak i kopię dokumentu (kopia pozostanie w aktach Konsulatu).
 • Rodzice składający wnioski paszportowe w imieniu małoletnich dzieci, są zobowiązani do okazania swoich ważnych dokumentów tożsamości oraz aktu urodzenia dziecka. Należy mieć ze sobą zarówno oryginały, jak i kopie tych dokumentów (kopie pozostaną w aktach Konsulatu).
 • Dowód wpłaty na konto konsulatu lub Money Order na właściwą kwotę, wystawiony na Polish Consulate in Sydney, musi być załączony W FORMIE PAPIEROWEJ do wniosku paszportowego w momencie jego składania. Nie ma możliwości dokonania płatności w momencie składania wniosku.

W celu zapewnienia płynnej obsługi interesantów, prosimy, aby osoby umówione na spotkanie przybyły 10 minut przed wyznaczoną godziną.

Prosimy o przyniesienie ze sobą wypełnionego wniosku paszportowego (dostępny na stronie; https://www.gov.pl/web/australia/paszport-dla-osoby-doroslej ; – Materiały).

Opłaty należy wnosić przelewem bezpośrednio na konto Konsulatu Generalnego RP w Sydney lub w postaci Money Order wystawionego na Polish Consulate in Sydney, zgodnie z Tabelą Opłat Konsularnych: https://www.gov.pl/web/australia/oplaty-konsularne;

Osoby wnioskujące o wysłanie paszportu pocztą powinny doliczyć do kosztów paszportu 15 AUD na koszty przesyłki.

 Commonwealth Bank

BSB: 062 124

Account: 1038 5948

SWIFT: CTBAAU2S

Account’s holder: Polish Consulate in Sydney

Description: NAZWISKO WNIOSKODAWCY

Dowód wpłaty na konto Konsulatu lub Money Order na właściwą kwotę, musi być załączony do wniosku paszportowego w formie papierowej w momencie jego składania.

Opłaty konsularne:

 • Paszport 10-letni: 180 + 15 (ewentualna wysyłka) = 195 AUD
 • Paszport 10-letni ze zniżką 50% dla emerytów, uczniów i studentów 90 + 15  = 105 AUD
 • Paszport 5-letni dla małoletnich do 13 roku życia: 58 + 15 = 73 AUD
 • Paszport tymczasowy: 66 + 15 = 81 AUD
 • Paszport tymczasowy na czas oczekiwania na paszport 10-letni: 25 + 15 = 40 AUD
 • Dodatkowa opłata za zgubienie paszportu: 360 AUD

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: